Den Bacchanaliska Theatern i Malmö Par Bricole hade årsmöte torsdagen den 21 februari. Det var enligt numera sedvanlig teatertradition ett möte med en hel del teater, bland annat utmärkte sig teaterns revisor med en teatralisk version av en revisorsberättelse.

Revisorn Lars Idoff (bilden ovan) gav likväl theaterns styrelse ansvarsfrihet – även om han menade att den tillåtit sig själv alldeles för få utgifter. Den tes han deklarerade var nämligen att bra kultur ska gå med förlust och det var något som Malmö PB:s Bacchanaliska Theater inte lyckats med under föregående verksamhetsår. Tvärtom gick den med vinst. Lars Idoff konstaterade då att “svångremmen viner inom vårt samfund”.

Trots denna kritik tyckte han inte bara att styrelsen borde få ansvarsfrihet utan delade till och med ut ett par egna medaljer, De Gyllene Svinen till Theaterns ordförande Jan Hultgren, som ändå varit den som haft ansvaret för de största utgifterna och motsägelsefullt även till skattmästare Kenneth Parnefjord för dennes svångremsekonomi.

Valen till styrelsen gick i omvalens tecken. Ordförande Jan Hultgren omvaldes, liksom Kenneth Parnefjord, Dan Kirsch, Krister Berggren, Anders Andersson och suppleanten Rolf Perleij. Nyval blev det för Christoffer Månnsson som ledamot och för Gert Thorlund, som suppleant. Även valberedning och revisorer omvaldes.

Eftersom Theaterdirektören Benny Ambohm inte själv var fysiskt närvarande hade Tommy Lindell fått i uppdrag att med två fotografier ändå visa att han var närvarande. Den första bilden visade en ung och oförstörd Benny, den andra samma person efter två månaders arbete på Tommy Lindells advokatbyrå (båda bilderna kan du se här under).

 

Efter servering av räkmackor med fluidum var det dags för Malmö PB:s Theaters snapshymn, som kvällen till ära författats av Christer Jacobsson till melodin ”Skånska slott och herresäten”. Den löd så här:

”I PB Theaterns Bricoliska tankar,
på scenen vi muttrar och oroligt vankar.
Men snart är det dax för en storslagen akt
publiken den jublar och skrattar i takt.

Agerandet stiger mot puniska höjder.
I ögat vi anar nog tre krumelurer,
som kommer med stolthat att hänga på oss,
medaljer som skiner som solen förstås.

När lamporna slocknat, applåderna tystnat
vi tvättat bort sminket och nunorna svalnat.
Då ställer vi oss kring en doftande bål
och lyfter på glasen, Theaterns skål.”

Två av medaljmottagarna – Rolf Perleij och Andersson.

Årsmöteskvällen innehöll förstås även medaljutdelningar till förtjänta theaterbröder, liksom ett tal från Styrande Mästaren Bo Alerskans. Han riktade ett stort och innerligt tack ”för vad vore Malmö PB utan teater!? Ja definitivt inte störande”, svarade han lite vitsigt på sin egen fråga.

Skattmästare Kenneth Parnefjord fick en påse med fluidum
i förtida födelsedagspresent av ordföranden Jan Hultgren.

Valberedningens sammankallande Björn Buttler Jacobsen.

Provsmakning av den hembryggda öl, som Broder Bjarne Bülow bjöd på.