Den Bacchanaliska Theaterns årsmöte blev som traditionen bjuder uti Malmö Par Bricole en enda stor fest med sånger, upptåg och allehanda spektakel. Ett 40-tal bröder hade slutit upp, men de lät som minst det dubbla efter hand som stämningen bara steg och vid somliga sånger lät det bildlikt talat som att taket lyfte! Ja se det var en storståtlig fest!

Årsmötet började med de mer formella delarna som godkännande av dagordning, olika val, styrelseberättelse, ekonomisk rapport och ansvarsfrihet för styrelsen. Men inte heller här kunde teatermänniskorna i den Bacchanaliska Theatern avhålla sig från att spela teater.

Eneskar-Hallstrom

Nyinrättade Revisions-Trubaduren Gösta Hallström tillsammans med revisorn Magnus Eneskär.

Som vanligt blev t.ex. revsiorernas dragning och synpunkter på Theaterns ekonomi ett eget spektakel med påståenden som “En teater måste gå med förlust för att utvecklas!”. Revisorerna hade dessutom  tagit Transportarbetareförbundet i Stockholm till sin hjälp och utsett en alldeles egen Revisions-Trubadur, Gösta Hallström. Tillsammans med Revisions-Trubaduren framförde de två revisorerna Lars Idoff och Magnus Eneskär en av Eneskär hopknåpad visa med titeln “Vi reviderar”, där en av refrängerna var “Vi adderat och kontrollerat, vartenda inköp som gjort detta år. Vi reviderar – kanske accepterar – allting beror på vilket arvode vi får”. En av de tre verserna löd: “Ni har köpt öl och vin och annat som är nyttigt. Det kan vi inte klaga på det vore glyttigt. Inte en krona har ni lagt på dåliga tjejer. Därför säger vi, allt är OK”.

Även den styrande teaterledningen upphov sina röster i “Sång till skattmästaren och revisorerna”. Denna sång är visserligen från mitten av 1800-talet, men den hade tonsatts av Malmö PB:s egen Carl Hervelius. Sången slutade skämtsamt med mutarader som “En skål ur blixtrande Pokal För våra goda Revisorer!”

JanHultgren

Ett högst väsentligt val var valet av ordförande för Theatern under år 2015. Det blev Jan Hultgren (bilden ovan), som därmed efterträder Peter Svenburg efter dennes framgångsrika år som ordförande. Svenburg ämnar dock fortsätta inom teatern som både producent och suppleant i styrelsen. Övriga styrelseledamöter är Lars Berg, Kenneth Parnefjord, Peter Jungbeck, Niels Simonsen och Dan Kirsch.

ChristerJacobsson

Christer Jacobsson tilldelades Top Star Award.

Vid Theaterns årsmöte utdelades som sig bör även ett antal medaljer av olika valörer. Den mest betydelsefulla var utmärkelsen Top Star Award. Denna utdelades av förra årets pristagare Christoffer Månsson till Christer Jacobsson “för mångårigt högkvalitativa rolltolkningar inom den Bacchanaliska Theatern”.

Efter det att årsmötet avslutats vidtog en än festligare del av sammankomsten – intaget av måttliga mängder av ljufligt fluidum tillsammans med en rejäl räckmacka. Dessa element ackompanjerades både av snapssång och diverse allsång.

PeterSvenburg

Theaterns avgående ordförande Peter Svenburg var som synes mycket nöjd med årsmötet.

/Christer Brynielsson