Spänd väntan inför årsmötets avslöjande vem som ska få Top Star Award i år,
Lars Idoff, Benny Ambohm och Hultgren J:r.

Årets Top Star Award-mottgare Lars Idoff – stolt vinnare.

Förra årets innehavare av Top Star Award Lars Johnsson
läser upp namnet på årets vinnare.

Text och bilder: Krister M Berggren.