”En metod att hitta belopp, som är avsedda att vilseföra revisorer, är att granska siffrornas inbördes relativa valör och ordningsföljd. Om kostnaden har ett högt tal i början och avslutas med ett lågt tal, då är detta indikatorn på att granskningen bör fördjupas av denna post”.

Så lät det i revisionsberättelsen för Theatern i Malmö Par Bricole på årsmötet den 12 februari.

Kaj-Göran Jonasson, en av de som belönades vid årsmötet för sina insatser inom Theatern.

Verksamhetsberättelsen redovisade 91 medlemmar, varav 40 deltagit i olika Theaterproduktioner under året.

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Kaj Göran Jonasson, som efter flera års synpunkter från revisorerna hittat en lösning på den 50-öring som funnits i kassan.

Eftersom 50-öringen inte längre går att omsätta har 50-öringen fästs på en plakett som ett minne. Den graverade skylten beskriver ödet: Denna den sista ej använda 50-öringen i den Bacchanaliska Theatern. Tavlan skall nu hitta en plats där den för eftertanke skall kunna betraktas av våra Bröder.

Revisionberättelsen föredrogs av Lars Idoff som först drog det positiva:  ”det vin som revisorerna mutades med smakade mycket bra och  underlättade revisionen avsevärt”.

Som beskrevs i ingressen har en ny metod tillämpats för revisionen – Den Kalmuckiska revisionsprincipen.  Namnet kommer från det faktum att metoden är väldigt långtråkig för revisorerna.

Revisorerna beklagade sig också över att de inte heller 2012 fick en inbjudan till styrelsens julmiddag.  Det är därför revisorernas önskemål att inför nästa år åtminstone erhålla två observationsplatser i närheten av julbordet.

Revisorerna tillstyrkte ändå att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning vilket också klubbades av årsmötet.

Då Kaj Göran Jonasson och Jerker Nilsson omböjt omval till styrelsen valdes Kenneth Parnefjord och Jan Hultgren som nya ledamöter och Dan Kirsch som suppleant.

Styrelsens verksamhetsplan föredrogs av Krister M Berggren, som förutom givna produktioner under gradgivningar också arbetar med en revy som skall ha premiär under våren.

/Jonas Malm, OWM