Ugglas-bok

Malmö PB:s Bacchanaliska Theater startar nu röstträning för intresserade Bröder! Vid det första mötet, som hölls torsdag 27 mars, deltog sju Bröder – allt från medlemmar i Theatern till CeremoniMästare samt Styrande.

Initiativet kommer från TheaterDirektör Krister Berggren och syftet är att genom att lära ut hur man bäst hanterar sin röst ska detta ge bättre möten.

Som grund för utbildningen kommer man att använda Yvonne af Ugglas bok “Röstträning – Förändra din röst, förändra ditt liv!”. En av Malmö PB:s Vissångare Erik Havstad kommer också att finnas med som en av studieledarna.

I boken lär Yvonne af Ugglas på ett lättsamt sätt ut hur man kan träna sin röst så att den blir avspänd, klangfull och behaglig att lyssna till. Hon är universitetslektor och legitimerad logoped, sångerska, sångpedagog och kördirigent.

– En rätt använd röst håller hur länge som helst och hörs bra i både lugna och stökiga miljöer, säger hon. En stark och säker röst gör dessutom underverk för självförtroendet. Äntlgen lyssnar människor till det du har att säga, du blir mer övertygande, känner dig friare och behöver inte  oroa dig för att tala inför andra.

Hittills har 12 inom Malmö PB anmält sig till denna utbildning, som ska pågå hela våren, varje torsdag kl 17.

Vem har störst nytta av att få en bättre röst? Här svarade de som deltog vid det första mötet den 27 mars unisont:

– PUBLIKEN! Men också alla Bröder, som har till uppgift att framföra något vid våra möten. De blir säkrare, gör det bättre. Det ger definitivt också bättre underhållning och det som framförs blir tydligare, inte minst för alla som hör dåligt.

/Christer Brynielsson
O.R-r