hämtaHärmed bekantgöres att Peter Svenburg – vår högt prisade Broder Ordförande i Den Bacchnaliska Theaterns Styrelse  –  skall skaffa saxophone av tenortyp.  Meningen med saken är att han skall få sällskap av samtelige Bröder med någon form av s.k. musikalitet i bildandet av Den Bacchanaliska Theaterns Comedi Orkester(D.B.T.C.O.) Egna instrument torde medtagas. Denna Orkester skall huvudsakligen spela för sitt eget höga nöjes skull, men även kunna bidraga till allsköns muntrationer, intermezzon eller dylika upptåg. Märk väl att inget instrument är alltför ringa utan trianglar, munspel och snatterpinnar trivas gemenligen samman med dubbelhornad euphonium, spinett, trollflöjt eller tvättbräda.  Kom ihåg att överväldigande kvantitet alltid övertrumfar kvalitet!  (Hmm! I dessa sammanhang).

Vi emotser din förväntade anmälan i det snaraste. Ange namn (ditt eget och/eller någon väns) genom någon teknisk form av telepatisk informationsöverföring. Ange huvudinstrument, sekundär- eller tertiärinstrument i förekommande fall.  Minns en av mina vänners reaktion på frågan -”Spelar du piano?”  -”Hur skulle jag kunna veta det? Jag har aldrig försökt!” Så leta i dina gömmor måhända finnes där vägen till en helt ny inriktning i ditt liv på musikparnassens aveny.

Malmö den 16 oktober 2013

Krister M Berggren

Direktör för Den Bacchanliska Theatern

Digital com: kristermberggren@gmail.com

Dialog 0708-774456