BAR40-lennart

Bacchanaliska Theatern framförde två Störande Moment vid årets Barbarahögtid. Det första var vid de Styrandes utskänkning av punsch, det andra mellan förrätt och varmrätt vid middagen.

Vid bålen (bilden nedan) spelade Broder Lars Idoff en punschig vetenskapsman iklädd hög hatt, som plötsligt kom in när de Styrande blandat bålen och ansåg den vara färdig.

– Nej, nej, nej och åter nej! Det där var inte rätta handlaget och inte heller rätta sinnelaget, började han. Och fortsatte:

”För att göra rätta mixturen,
behövs mer än rena turen.
Det går ej att blanda liksom tjuren!

Uti glasbutiken, allt slås i kras.
Här behövs mer känsla och emfas!

Att en bål rätt få till
som inte smakar inlagd sill
Utan härligt läskar våra strupar
ända tills vi i rännsten stupar.”

Och så hällde Störbroder Idoff tillbaka innehållet i glasen och fortsatte:

”Se här, ett glas som namnet Petri bär
En hälsning till vår kyrka alldeles där
Nu tarerar jag ytterst nätt
med denna precisa pipett…”

Efter att ha ”återupprättat den goda smaken” fick de Styrande utskänka punsch till bröderna i salen. Detta Störande moment var författat av Krister M Berggren, D.f.D.B.T.

I störning två ”Min bästa tid var då” var det än en gång Krister Berggren, som skrivit texten. Medverkande: Benny Ambohm, Lennart Bendz, Rolf Perleij, Gert Thorlund, Jan Hultgren och Oskar Svenburg. Rekvisitan bestod av en lång banderoll med texten ”Det är jag som är Lennart”. Texten i denna Lennart Fahlbacks Chanson Adieu på melodin ”Min bästa tid är nu”:

”Min bästa tid var då
när jag var Styrande PB här.
Det var en härlig tid
Därför så tänker jag på då, på då, på då.

Här, där jag har varit bestämmande
Att återvända hit är rent beklämmande.

Tänk tillbaks en kort sekund
och tänkt på allt som var en gång
Det var en härlig stund
När Bricolister stod på tå, på tå, på tå

Momentet avslutades med:

Det var en härlig tid!
Därför så tänker jag på då, på då, på då.”