The Lion Sleeps Tonight (text av Benny Ambohm)

 

Mitt i djungeln, i Malmö djungeln, där bor kalmuckerna
Mitt i salen, i Bellmansalen, där sitter damorna
Jag är med o du är med
o han är med
o hon är med
o vi är med
o ni är med
o alla är med