Styrelse, Theaterdirektör mfl

 • Ordförande Jan Hultgren
 • Vice ordförande Lars Berg
 • Theaterdirektör Krister Berggren
 • Sekreterare Peter Jungbeck
 • Skattmästare Kenneth Parnefjord
 • Ledamot Niels Simonsen
 • Ledamot Dan Kirsch
 • Suppleant Peter Svenburg
 • Suppleant Rolf Perleij
 • Valberedning Jan-Olof Bengtsson (Sammankallande)
 • Björn M Buttler Jakobsen
 • Revisorer Lars Idoff (Sammankallande),
 • Magnus Eneskär

Produktionsgruppen ”Bacchi Bröder”

 • Producenter: Jan Hultgren, Peter Svenburg
 • Regissörer: Krister Berggren, Richard Aspegrén

Agerande/Skrivande:

 • Stefan Adregård
 • Bo Alerskans
 • Benny Ambohm
 • Lars Andersson
 • Richard Aspegrén
 • Lennart Bendz
 • Lars Berg
 • Krister M Berggren
 • Göran Björklund
 • Christer Brynielsson
 • Bjarne Bülow
 • Jan Bäckstedt
 • Olof H Christerson
 • Jan Ek
 • Magnus Eneskär
 • André Guardado Lundqvist
 • Gösta Hallström
 • Göran Heimgård
 • Hans Holm
 • Anders Holmström
 • Krister Holst
 • Jan Hultgren
 • Lars Idoff
 • Christer Jacobsson
 • Lars Johnsson
 • Peter Jungbeck
 • Dan Kirsch
 • Tommy Lindell
 • Paul Ljungqvist
 • Christoffer Månsson
 • Kent Nykvist
 • Kenneth Parnefjord
 • Johan Persson
 • Kjell Peterson
 • Lars-Erik Peterson
 • Johan Rydelius
 • Eric Sandberg
 • Niels Simonsen
 • Peter Svenburg
 • Thomas Wahlström
 • Bo Öhman

ComediOrkestern

 • Benny Ambohm
 • Anders Andersson
 • Bjarne Bülow
 • Göran Heimgård
 • Hans Holm
 • Kalle Jungskär
 • Thomas Påhlsson
 • Gert Thorlund