Med anledning av att uppdraget som  Ordens Talare och Skald är vakant efter Broder Bo Sörlin, utlyser De Styrande i Malmö Par Bricole en tävling om årets hyllning (tal eller sång) till Moster Barbara.

Förutom äran att får framföra hyllningen på Malmös Barbarafest den 7 december, belönas vinnaren med en betald måltidsbiljett till Barbarafesten.

Juryn består av De Styrande. Deras beslut går inte att överklaga.

Hyllningsförslaget ska vara Kansliet tillhanda senast den 15 november i år.