Här är Styrande Mästaren Bo Alerskans välkomsttal i Landstingssalen:

“Välkomne Käre bröder till Malmö Par Bricole och Malmö Rådhus, en av de vackraste byggnader och definitivt Malmös vackraste festsalar –  Denna: Landstingssalen och den vi senare håller Måltidskalaset i – Knutssalen.

Speciellt välkommen till bröder från Jönköpings PB. Först den högt uppsatte DStM och högst upplyste RSK Arne Levén  samt KMR Magnus Werner och Gr George Anderson.

Från Göta PB: RGK Bengt Wiberg och Sverker Cassberg,

KMR Stefan Andreasson, Jan-Erik Karlsson och Per Orre.

Från Borås PB: KMR Fredrik Holm.

Från vårt eget kära Malmö PB ser jag hela skaran av Styrande emeriti, Jubelkommendörer, RSK samt bröder högre och lägre grader. Varmt välkomna alla.

Malmö stads historia sträcker sig 800 år tillbaka i tiden, men spåren efter den äldsta boplatsen är ca 12 000 år gammal. Ett Rådhus omnämns första gången 1353 och låg norr om S:t Petri kyrka, vilken i sig byggdes i början av 1300-talet där det tidigare legat en romansk kyrka.

Stadsprivilegierna är också från 1353 och stadsvapnet Gripen gavs av unionskungen Erik av Pommern 1437. Vid den tiden var Malmö lika stort som Köpenhamn. Försämrad utveckling berodde på den långgrunda stranden där fartyg fick ankra upp långt från kusten eller vid en långbrygga. Men mest berodde det på olyckliga felsatsningar, ungefär som en mer modern Malmö-sons investering… Stadens gynnare Kristian den II  – känd under tillnamnet Den Gode i Danmark och Skåne men Kristian Tyrann i övriga Sverige. Han fick 1523 gå i landsflykt och Malmö bytte då inte fokus. Senare under den danska Grevefejden satsade Malmö åter fel och kom åter i onåd i Danmark.

En av Malmös äldsta sällskap är Knutsgillet, vars historia går tillbaka till 1100-talet. Notiser om Malmögillet börjar på 1200-talet och finns i Gillets äldsta protokollsbok (1680-). Dess byggnad låg först vid Gråbrödersgatan/Västergatan men flyttade in i det nybyggda Rådhuset. Först i källaren men vid ombyggnaden 1865 in i Knutssalen.

I denna Knutssal invigdes 1793 Carl Michael Bellman tillsammans med barndomsvännens fru – en Camilla. Mer om detta senare.

Välkomne nu till Par Bricoles högtidsdag: Barbara-dagen. En Festdag som samlat Kommendörer långt innan Par Bricole bildades. Ett lysande bricolerikalas till vår sköna Moster Barbaras ära. Måtte hon sitta vid Bacchus sida på Ärans höjd och förtjusa sig över all den hyllning vi henne bringar.

Ja Käre bröder – måtte detta bricolerikalas nå strålande höjder och hoppas alla ska trivas.

  • fniss hörs och en kvinnoröst: ”Hoppas jag med”

Ahh. Moster Barbara är med oss. Då blir det fullkomligt.”

Och här är Bo Alerskans välkomsttal vid middagen i Knutssalen:

“Kära Bröder av alla grader, välkomna till Barbaradagens måltidskalas.

– I Par Bricole frestas vi av både lekamlig som spirituellt fluidum samt god mat och örongodis

Sommaren 1793 gjorde den minderårige monarken Gustav IV Adolf en resa söderut genom landet tillsammans med sin farbroder och förmyndare, hertig Carl, och dennes gemål, hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta. Det furstliga res-sällskapet anlände till Malmö den 20 juli och inbjöds till gillesfest i S:t Knutsgillet nästa dag. Härvid antog konungen i nåder medlemsskap. Hans “Knutssyster” blev hertiginnan.

Samma år men 18 januari upptogs Carl Michael Bellman i Malmös Knutsgille med Fru professorskan Gustava Palmstedt som Knutssyster.

Hon var fru till barndomsvännen Erik Palmstedt och anordnade ofta sällskapliga frukost-möten. I dikten kallade Bellman henne Camilla. 18 jan 1793 skrev han Olympen på hennes födelsedag

Hjärtat kan sitt kval ej stilla – Tänk herdinnan nekar mig

At af fångsten rikta sig —  Nå, nå, Lilla min Camilla

Under trädets mörka grenar – Där jag andas trött och svag

Dömme Himlen, hur jag menar – På Camillas födslodag.

Nu käre Bröder ska vi fortsätta detta kalas – så känn er varmt välkomne till Barbaradagens måltidskalas!”