“Kära kärälskeliga och Bäste Bröder, hitkomna Malmöbor och goda Bellmanvänner!
Sällskapet Malmö Par Bricole inbjuder er att tillsammans med oss hylla vår nationalskald, Carl Michael Bellman.

Först en erinran: Tänk på Pandemin – håll avstånd, mingla inte – utan sitt kvar på era platser – max fyra personer tillsammans och minst en meter emellan er.

Nu åter till Bellman som samlade vänner omkring sig för att festa, sjunga, musicera och Par Bricole – som av en tillfällighet – improvisera.

En succéartad parentation för den gemensamma vännen Sackenhielm år 1777 blev startskottet.

Genom dramatiska ordensupptåg, som Bellman satte upp i umgängeskretsen kring skalden och lustspelsförfattaren Carl Israel Hallman, på källaren Kejsarkronan och som sedan samordnades av skämtaren och skribenten, tillika sekreteraren på Kungliga Teatern, Olof Kexel, som skapade ceremonier och arbetsordning, startades Par Bricole den 15 maj 1779 – för 242 år sedan.

Alltsedan dess vårdar vårt kära sällskap Par Bricole och Bellmans minne. 

Vi för de gamla traditionerna vidare, vilket dagens framträdanden är exempel på.

Bäste mediterande var mig nu behjälplig att bekransa Carl Michael Bellman.

Nu käre deltagare, ska våra talanger Kören, Theatern, Musiken och Vissångarna underhålla er. Håll till godo – och varen varmt välkomna – skål och gutår!”