Här är Styrande Mästaren Bo Alerskans tal till recipienderna vid den Sjunde graden 10 maj 2019:

“Käre Bröder recipiender!

Den 8 maj 1803 gavs inom Par Bricole för första gången denna riddaregrad – den andra riddaregraden eller Konung Swerkers Riddaregrad. Då, som nu, på våren.   Och vår nuvarande ritual speglar i stor utsträckning vad som förekom vid denna första reception för 216 år sedan.

Ritualen återger bl.a. en del av religionens dåtida betydelse – man sökte sin gud och man såg i ödmjukheten, bönen och hjärtats rening vägar att finna honom.

Det var naturligt att man omsatte sin tro i den då nyskrivna ritualen, allt i syfte att föra recipienderna ytterligare ett steg närmare ljuset.

Må vara att vårt samhälle av i dag är sekulariserat och att kyrkan inte längre har den dominerande ställning som den hade för över 200 år sedan. Men budskapet lever.

Var ödmjuk och se till att ditt hjärta är rent! Det är ett budskap som kan omfattas av alla. Svårigheten är att leva upp till det.

Vad vi anser vara bra och vad vitycker är dåligt styrs av rådande värderingar. I vår del av världen är det den kristna     etiken som utgör grunden för våra värderingar. Även om du personligen inte tror på en Gud så är de tio budord som Moses fick på stentavlorna, en viktig och grundläggande del av vår uppfattning om vad som är rätt och fel.

Så var det 1803 och så är det fortfarande.

Det är de kristna värderingarna som skapat synen på vilka egenskaper som skall känneteckna, en sann och renhjärtad riddersman – i Par Bricoleoch ute i vardagen.

Och förhoppningsvis delar även Du denna vår syn, annars skulle du troligen inte vara här idag som recipiend.

Den sjunde graden, den andra riddaregraden, ges i årets allra skönaste tid. I en tid som genomströmmas av hopp och glädje. Se på naturen omkring oss, hur den spirar av obändig livsvilja, av nästa förstummande skönhet. Fyllda av tacksamhet tar vi emot varje ny vår och vi känner alla ödmjukhet inför dessa naturens under. Ljuset tilltar, dagarna blir längre, allt känns mycket lättare. Vi befinner oss i årets mest löftesrika tid.

Den Sverkerska riddaregraden är också löftesrik – den handlar om ljus och vår. Solljuset betyder oerhört mycket för vårt   välbefinnandet, men också på ett mer själsligt plan har ljuset stor betydelse – som en symbol för upplysning och vishet.

Hela vandringen inom Par Bricole, liksom genom livet där utanför, ger efterhand en allt större upplysning – en allt större vishet. Och precis som i livet måste vi inom Par Bricole vara uppmärksamma och ta till oss det som är av vikt, vi måste ta till oss vår historia och fädernas insikter som en hjälp för att kunna förstå och själva utvecklas.

Käre Bröder recipiender – varmt välkomna som Konung Sverkers riddare. Må denna grad och Er fortsatta vandringen i Par Bricole ge er mer ljus, mer insikt och göra er visare!

Recipienderna behaga sitta ner!

Samtelige övriga mine Riddare!

Låtom oss välkomna de nu befordrade Riddarna av Konung Sverkers Orden med en skål.

– Recipienderna!