Störande moment Barbara 7 december 2019 – Av Peter Nilsson

Manus

Ett fnissande hörs. Berit och Yvonne kommer in arm i arm på nära väninnors vis. De stannar till och tittar ut över publiken:

B: Yjvånn, haur du sitt så många granna karrar?

Y: Jäa, å kolla han där henne. En rikktig adånis di kallar

B: Å han i mittelen där (Pekar på styrande mästaren) snüggast av di snügga

Y: E de ente forrfarlett rent, vår store gladiator har förrått oss, här i Råm

  1. Joeee! (Tittar med stora, längtande ögon på broder i närheten)

Y: När jau så han forrste gången lå han po trottovaren å ja trodde han va full men då så jau att nån hade slatt han.

B: Jau tücker att han tidit visa tecken po otrohet då han hade affär med den gamla damen Millan

Y: Jäa, å sen va han hupp me fler, å en av dom va hon den interinkontinenta

B: (Som avbryter sitt flörtande med en broder i närheten) Å sen va han allti så snåbbi, reste allri reguljär.. utan allti i privatgalär

Y: Jäe… nu när han förrått oss borde han ble utesluten ur vår råmska gemenskap

B: Jäe, po samma sätt som vi ble uteslutna ur Par Bricole för att vi ente längor va vestaliska jungfrur

Y: Dom kallar oss ju nu bestialiska jungfrur bara för att vi missförstått vad dom mena med gradgivning, grad sex (Tittar djupt i ögonen på broder som sitter nära)

B: De va ente mitt fel att jau ente försto skillnaden mellan brott mot küsshetslöfte å küskhetslöfte.

Y: Näe, å maj anklaga dom, (Fnissande), me all rätt för troslöshet mot huvudman

B: Jäa ….

Y: Di sarr att han e itta i varrden. Men han e jo bara treja

B: (Med stor förundran) Vaae?

Y: Jäe, statyjen e ju i broms

B: Statyjen e ju liksom hans (Fnissar till) ente så stor så de e ju hellor en statyjett.

Y: Nu när förrädaren lämnat oss, e de du å jau som ska göra Malmö Par Bricole ti Skandinaviens bästa!

B: Nu e jau honngri . Låt oss gå å ta en wurst

Y: Jae, en bockwurst sitter ju alltid fint!