På bilden ovan Malmö PB:s nye Styrande Mästare electi, som tillträder 2023.

Vid Stora Rådets möte onsdagen den 1 december närvarade 36 Bröder av den tionde och den elfte graden för att bland annat fatta beslut om vilka Bröder, som ska ta över när det nuvarande Guvernementet avgår i mars år 2023.

Efter förslag från det Styrande Guvernementet valdes tre nya Styrande:


Hela denna artikel är tillgänglig endast för inloggade medlemmar av PB.Logga In