På bilden ovan Malmö PB:s nye Styrande Mästare electi, som tillträder 2023.

Vid Stora Rådets möte onsdagen den 1 december närvarade 36 Bröder av den tionde och den elfte graden för att bland annat fatta beslut om vilka Bröder, som ska ta över när det nuvarande Guvernementet avgår i mars år 2023.

Efter förslag från det Styrande Guvernementet valdes tre nya Styrande:

[klang]
  1. Till ny Styrande Mästare, StM, valdes nuvarande Styrande Kanslern Mikael Risén.
  2. Till ny Deputerad Styrande Mästare, DStM, valdes nuvarande Ordföranden för Arbetsgraderna Lars Löfberg.
  3. Till ny Styrande Kansler, StK, valdes nuvarande vice Ceremoni-Mästaren och tidigare ordföranden för Den Bacchanaliska Kören Johan Sundqvist.

Det nya Guvernementet tillträder vid Malmö PB:s Installation lördagen den 25 mars år 2023. Deras ämbetsperiod blir åren 2023-2027. Fram till tillträdandet kallas de samtliga för “Electi”. Det vill säga Electi StM, Electi DStM och Electi StK.

Stora Rådets beslut innebär att Malmö PB får en föryngring i Styrande-ledet.

Mikael Risén är äldst, född 1960. Lars Löfberg är yngre, född 1961. Johan Sundqvist är yngst av de tre och född 1968.

 

Mikael Risén, Styrande Mästare electi – längst fram på denna bild från en intågsprocession i matsalen nyligen.
Lars Löfberg, Deputerad Styrande Mästare electi
Johan Sundqvist, Styrande Kansler electi.
[/klang]