Ett antal Bröder från Malmö Par Bricole besökte Moderlogen, då denna genomförde sin Grad IV den 11 april. Här är en fin bild från detta festliga tillfälle. Bilden är tagen av Moderlogens Ordensfotograf Göran Sköldberg.

Moder-PB-4-www

Malmöbesökarna på bilden är KMR Jan Bäckstedt, KMR Lars Löfberg, RGK Lars-Erik Peterson, KMR Tony Rosenquist,  SSR Rolf Perleij samt KMR Lars Idoff.