Starmedalj

Vårt sällskap har på intitiativ från Göta skapat en ny gemensam StjärnPin, PB-Stjärnan. Den guldfärgade stjärnan består av sju stycken spröt, med en liten fusk-brillis för varje loge i landet. Den ska kunna köpas eller tilldelas Bröder, som varit så flitiga att besöka andra loger, att de besökt samtliga. Bröder i Malmö kommer att tilldelas den, under förutsättning att de kan visa att de har besökt både Moderlogen i Stockholm, Göta i Göteborg, Borås, Malmö, Jönköping, Vänersborg och Sundsvall. En särskild länk, ”PB-Stjärnan”, där besöken ska registreras finns på Kanslisystemets sida, som du kan nå via medlemsinloggning från www.parbricole.se.