Söndagen den 10 november hölls Minneshögtid för under året avlidna Bröder. Årets Minneshögtid hölls i S:t Petri Kyrka med en stor skara Bröder samt anhöriga.

Denna Minneshögtid med parentation är en av Sällskapet Malmö Par Bricoles vackraste och mest stämningsfulla högtider.

På denna sida kan du se ett axplock av de bilder som våra fotografer Anders Andersson och Stefan Leo tog vid denna högtid. Vill du se fler bilder från denna sammankomst hittar du dessa på vår sida “BildGalleri” under rubriken “Medlemssidor.”

Bild från det stämningsfulla intåget.

Bild på ljuständningen för de under året avlidna Bröderna.

Hela kören med den fyllda kyrkan i bakgrunden.

Den Bacchanaliska Musiken, som här dirigeras av Per-Göran Rosén.

Podiet med både Kören, Musiken och de högsta Styrande.

Ordens-Kaplan Magnus Roos talar.