Minneshögtiden för våra avlidna Bröder blev som vanligt en mycket minnesvärd afton. Denna gång i S:t Pauli nyrenoverade kyrka.

Bild från den högtidliga inmarschen.

Uppskattningsvis 150-200 personer hade samlats i den vackra kyrkan från 1882, som rustats upp för,  sägs det, ca 60 miljoner kronor – både exteriört och interiört. För upprustningen har kyrkoförvaltningen fått statliga bidrag. Villkoret var att den gamla Centralkyrkan skulle bli som den en gång varit. Mycket vacker är den i alla fall.

Minneshögtiden för Malmö Par Bricole denna Fars Dags-söndag inleddes med att Den Bacchanaliska Musiken spelade Carl Hervelius “Elegie”. Därefter blev det både Den Bacchanaliska Kören och Musiken i samarbete, bland annat i en Parentationskantat med Chorchefen Hans-Peter Frankt som solist. Orkestrering: Carl Hervelius.
Akustiken i den nyrenoverade kyrkan gjorde att inte bara dessa verk utan även Körens och Församlingens deltagande i slutkoralen 319 med text ur 1819 års psalmbok ljöd väldigt mäktigt.

Riddare-Prelat Thor Nilsson.

Predikan hölls av Riddare-Prelaten Thor Nilsson. Han utgick från den stora altartavlan i kyrkan som är en bild från Jesus besök med lärljungarna på Förklaringsberget, som blev ett himmelskt besök för lärljungarna. Riddare-Prelaten sa att vara uppe på berget kan vara högtidsstunder av olika slag – fest, möten med människor, kärlek och sådana ögonblick som man vill hålla kvar och minnas och som lyfter oss över det vardagliga eller upplevelser man haft tillsammans med de som lämnat oss, minnen som etsat sig fast, glada, ljusa minnen, högtidsstunder i Par Bricole.

Patric Jacobsson i talarstolen höll tacktalet till de avlidna.

Efter Predikan och efter ännu ett framförande av Kören höll Styrande Mästaren Patric Jakobsson Parentation över de tio bröder som avlidit sedan förra årets Minneshögtid: KSR Sven Sjöstedt medlem sedan 2008, KMR Gunnar Nelson medlem sedan 1973, KMR Gunnar Edström medlem sedan 2000, KSR Per Hydbom medlem sedan 2000, RGK Kjell B Nilsson medlem sedan 1969, KMR Robert Beyrond medlem sedan 1960, KMR Leif Ernhagen medlem sedan 1959, SSR Lars Trygg medlem sedan 2012, OSB Lars Wallén medlem sedan 2005 och KMR Jörgen L-A Håkansson medlem sedan 1995.
Han räknade upp namnen medan GeneralCeremoniMästaren Johan Rydelius tände ett ljus för var och en.

– Vi tacka de bortgångna för vad de gav oss av vackert, ljust och gott. Bland oss alla skall deras minne leva i tillgivenhet och vänskap, sade Styrande Mästaren bland annat i sitt tack till de avlidna.

Efter klockringning spelade Musiken Minnessång av Carl Hervelius.

Thor Nilsson avslutade med Altartjänst och Välsignelsen innan Kören avrundade Minneshögtiden med en fantastisk version av Pilgrimskören ur operan Tannhäuser av Rickard Wagner.

De som inte tog chansen att delta i denna Minneshögtid missade ett av de mest stämningsfulla och högtidliga mötena i Malmö Par Bricole.

De tio ljusen som tändes över de avlidna.

Text: Christer Brynielsson, Ordens-Redaktör
Bilder: Stefan Leo