PC090194-AndersVallin

Anders Vallin har tillträtt en ny funktion inom Ordens InformationsCollegium i Malmö PB – han är sponsor-/annonsansvarig.

Anders uppgift blir att sälja annons- och sponsorsplatser både i denna tidning Nouvelles, i vår Årsbok samt på hemsidan.

Tanken med att inrätta denna funktion är att bättre kunna finansiera våra kommunikationskanaler. Idén har vi lånat från Borås Par Bricole, som är så framgångsrika inom detta gebit att de finansierar sina kommunikativa insatser tack vare detta.

Anders Vallin, som är tämligen ny i Malmö Par Bricole, kommer från Stockholms och har för närvarande Grad 4 i vårt sällskap.

Han arbetade tidigare inom bankvärlden. Numera är han en ”glad tidsmiljonär” och bor på Victoria Park på Limhamn. Han är ordförande i en av områdets bostadsrättsföreningar.

Han flyttade till Skåne för 2,5 år sedan och har därmed fått lära sig ett ”nytt språk” (skånska) …

Om Du är intresserad av att annonsera eller sponsra PB:s publikationer kan Du höra av dig via E-post till: ak.vallin@gmail.com