Malmö Par Bricole firade Bellman söndagen den 10 juni i Malmö Slottspark en strålande varm sommardag, då det fanns de som till och med tyckte att det var för varmt och satte sig i skuggan bakom scenen, eller under ett tälttak.

Malmö PB:s nye Styrande Mästare Bo Alerskans uttryckte stor belåtenhet efter att evenemanget var över vid 15-tiden på söndagseftermiddagen.

Bild på Bacchanaliska Sångkören sett inifrån skuggan i parken.

På programmet hade då stått ett flertal sångframträdanden både med Den Bacchanaliska Kören, den för dagen inrättade Den Bacchanaliska Theaterns Bellmanorkester och med Malmö PB:s vissångare. Här fanns till och med en debutant som vissångare, Alvin Paul.

Theaterns Störande moment-specialister Lars Idoff och Lars Johnsson gjorde dessutom idoga försök att få med den utspridda publiken.

Bo Alerskans gav i sitt välkomstanförande en kort historisk tillbakablick om hur Par Bricole uppstod andra halvan av 1700-talet genom dramatiska ordensupptåg som Bellman satte upp i umgängeskretsen kring skalden och lustspelsförfattaren Carl Israel Hallman på Källaren Kejsarkronan. Detta samordnades sedan av skämtaren och skribenten och sekreteraren på Kungliga Teatern, Olof Kexel. Han skapade ceremonier och arbetsordning då Par Bricole startades den 15 maj 1779.

Styrande Mästaren Bo Alerskans.

– Man samlade vänner kring sig för att festa, sjunga, musicera och Par Bricole – som av en tillfällighet, improvisera. En succéartad minnesstund för vännen Sackenhielm år 1777 blev startskottet. Allt sedan dess vårdar vårt kära sällskap Par Bricole och Bellmans minne.

Efter bekransning av bysten av Carl Michael Bellman och överlämning av ordet till General-Ceremonimästare Christoffer Månsson, underhöll Malmö PB:s talanger inom Kören, Theatern, Vissångarna och Musiken.

General-Ceremonimästaren Christoffer Månsson.

Det blev både “Gubben Noak”, “Fjäril vingad”, “Ulla min Ulla”, “Hvila vid denna källa” och flera andra av Bellmans epistlar som framfördes till publikens förtjusning.

Debutanten Alvin Paul (bilden här under) verkade smittad av den goda och glada stämningen och framförde mycket lyckosamt två epistlar, “Gubben är gammal” och “Portugal, Spanien”.

Alvin Paul.

 

 

Text: Christer Brynielsson, OrdensRedaktör
Foton på denna sida: Christer Brynielsson och vice Ordens-fotograf Stefan Leo

Fler bilder från detta evenemang kan du hitta på vårt BildGalleri efter inloggning i Kanslisystemet.

 

Till sist lite publikbilder:

Tak över huvudet denna varma söndag…

Hög stämning inte minst tack vare Störande Momentet Lars Idoff…

Styrande Kanslern skålar med nyss avgångne Styrande Mästaren Patrick Jacobsson.