På Sofia-dagen, den 15 maj 1779 hölls Par Bricoles första kommendörskalas (det var en lördag).

Man höll det på Sofia-dagen. Man firade förr i tiden tydligen Sofia på våren och Barbara på vintern.

Det blir för 241 år sedan, så år 2029 firar vi 250 år av denna händelse.

Så här beskrivs händelsen bland Par Bricoles märkesår:

“Lördagen den 15 maj 1779 firade Par Bricole sitt första kommendörskalas och det var på Sofias namnsdag. Platsen var Södra stadshuset i Stockholm – idag finns Stockholms stadsmuseum i huset. Namnet Sofia betyder vis eller lärd på grekiska och det förekommer som för- eller efterled i personnamn och begrepp, till exempel i namnet Sofokles eller i titeln filosof. I ett tal som Olof Kexél, en av grundläggarna i Par Bricole, höll 1784 dyker till och med sammansättningarna ölosophien och vinosophien upp, skämtsamma beteckningar på läran om öl respektive vin.

Bild på Södra stadshuset år 1691. Kopparstick av Willem Swidde ur Svecia Antiqua et Hodierna. Kungliga biblioteket.

Det var Olof Kexél, sekreterare vid Kungliga Operan, som på Sofias namndag 1779 kallade till vårhögtidssammanträde för ”Kommendörer” i Par Bricole. I samtiden förmodade många att valet av Sofiadagen som vårhögtidsdag både var en hyllning till visheten, Sofia, och till den dåvarande drottningen, Sofia Magdalena, Gustav III:s hustru. Men kanske valdes dagen inte endast för att hylla visheten och drottningen utan även för att hedra en av Olof Kexéls kvinnliga vänner, balettdansösen Sofie Holmstedt. Hos henne hade han enligt uppgift länge ”legat för ankar”.

Efter vårhögtiden den 15 maj 1779 skedde före sommaren det året ytterligare ett kommendörskalas, denna gång på Börsen vid Stortorget i Staden. Om Sofiadagen befolkats av många officerare och ämbetsmän, två yrkeskategorier utifrån vilka de flesta av sällskapets medlemmar hämtades, hade kalaset på Börsen en annan social färgskala. Bland bröderna fanns vid detta tillfälle ett flertal högadliga personer, många med nära anknytning till hertig Carl, kungens bror.

I Par Bricoles historik från 1946 skriver Gunnar Bolin: ”Det är väl förekomsten av dessa höga herrar, som styrkt den meningen, att hertig Carl ungefärligen vid denna tid nådigt ställt sig som Sällskapets beskyddare.”

Efter kommendörskalaset på Börsen avstannade ordenslivet under några månader då många av de personer som var aktiva i sällskapslivet brukade flytta ut på landet under sommarmånaderna. De avslutande stegen mot ett riktigt ordenssällskap togs under hösten. I oktober 1779 skrevs ”constitutioner” (idag förlorade) och sällskapet fick en ordentlig styrelse med en Generalordförande, Gustaf Stierncrantz, och en Generalceremonimästare, Olof Kexél, i spetsen.

Den 29 november 1779 hölls på Börsen premiären av den Andra Graden, Överkommendörsgraden. Skinande Graden gavs första gången den 23 mars 1780 och Seende Graden första gången den 28 maj 1780. Vem som skrivit de första graderna är inte möjligt att helt säkert fastställa, men i gruppen har utan tvekan ingått Olof Kexél och Jonas Cederstedt samt de i sällskapslivet mycket aktiva bröderna Adrian och Gustaf Stierncrantz.

Par Bricole hade från början fyra Arbetsgrader (Kommendörer, Överkommendörer, Skinande Bröder och Seende Bröder). Utöver dessa grader kunde bröder under de första åren bli utnämnda till Vice Guvernörer, Guvernörer och Riddare. Den Högsta Riddaregraden (vår tids Riddare av Svarta Korset) instiftades 1784. Par Bricoles första epok avslutades på 1790-talet då flera av de tongivande personerna från grundläggningstiden gick ur tiden; Carl Michael Bellman år 1795, Olof Kexél år 1796 och Carl Israel Hallman år 1800.”