Fjorton dar sen jag tror det var,
sen jag satte min fot uti en bar.
Nu är foten tillbaka på plats,
och mot skummande fluidum tas sats.
Tra-la-la-la
nu utan söl
Tra-la-la-lej
ge mig en öl
Tra-la-la-lum
med riktigt skum
som närmar sig min mun.

Med ett ölglas så immigt och kallt
verkar livet har återfått sitt salt
Och en besk, fin och ljuv humleton
skapar vällust i hela min person
Tra-la-la-la
Kapsylen bort
Tra-la-la-lej
och inom kort
Tra-la-la-la
den sväljes ner
och törsten finns ej mer

Kära öl, du ädlaste dryck
som på blåsan utövar tryck
du ska hyllas så mycket vi tål
Höj nu glasen och förbered en skål!
Tra-la-la-la
nu tack och klang
Tra-la-la-lej
för öl med rang
Tra-la-la-la
nu som jag går att sätta punkt. Gutår!