PBloggo-Ny-Bildpuff

Det Lysande Sällskapet
MALMÖ PAR BRICOLE

ger Sjunde Graden

Fredagen den 13 maj 2016 kl 18.30
På Siriuspalatset i Bellmansalen

med efterföljande vårmåltid på
Margaretapaviljongens restaurang

Konung Sverkers Riddaregrad firades i vårt Sällskap första gången år 1803, för 213 år sedan! Det är alltså en mycket lång tradition vi än en gång fullföljer. I år firar vi denna grad i Bellmansalen och därefter måltiden på Restaurang Margareta Paviljongen.

Efter Gradgivningen åker vi gemensamt  till Pildamsparken.

Denna grad är vårens och ljusets grad och i parken får vi njuta av den Bacchanaliska körens vårsånger och av bubbel i glasen.  Aftonsolen värmer, fåglarna kvittra och Bröderna må såsom anstår firandet av Konung Sverkers Riddaregrad. Därefter blir vi i matsalen serverade en måltid, som går i vårens tecken

Varmt välkommen till denna härliga vårhögtid!

Thomas V Nilsson
DStM
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst, dekorationer och ett glatt humör.

Anmälan sker genom att måltidskostnaden kronor 450: –  inbetalas
till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 4 maj.

OBS! Bilden på startsidan är från förra årets Grad 7.