PBloggo-Ny-Bildpuff

Det Lysande Sällskapet
MALMÖ PAR BRICOLE

inbjuder till

Sjätte Graden
med Gåsakalas!

Fredagen den 11 november 2016 kl. 18.20
i Bellmansalen, Siriuspalatset, 
Rundelsgatan 15,  Malmö

samt

Minneshögtid med Parentation

Söndagen den 13 november kl. 17.30
i S:t Petri Kyrka

Den 11 november kommer ett antal Vice Guvernörer att med klappande hjärta bege sig till Siriuspalatset för att för första gången förena sig med oss övrige Bröder Riddare i

Sankt Sigfrids Riddare-Kapitel.

Efter den högtidliga dubbningen sätter vi oss till bords för att, som traditionen bjuder, begå det stora

Gåsakalaset

där gåsen med alla dess tillbehör värmer och mättar oss i höstmörkret. Efter gåsakalaset hålls baren öppen för de Bröder som vill fortsätta den bricolistiska gemenskapen.

Varmt välkommen till detta högtidliga Riddarkapitel!

Patric Jakobsson
St. M.

Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst, gradband och dekorationer.

Anmälan sker genom inbetalning av måltidsavgiften, 430 kronor till Sällskapets bankgiro 418- 2416 senast den 3 november

Söndagen den 13 november bjuder vi in till vår mest stämningsfyllda högtid där vi med sång, musik och tal minns och hedrar de bröder som under året för alltid lämnat oss.

För varje Par Bricole-broder borde det vara en självklarhet att deltaga i denna högtid. De Bröder som lämnat oss är värda en hyllning av många bröder och de musiker och sångare som förberett sig och som framföra sina hyllningar i en fantastisk miljö är värda en stor publik.

Alltså, alla Bröder med familjer, varmt välkomna till S:t Petri Kyrka denna söndagseftermiddag.

17.00 Samling för tjänstgörande ämbetsmän

17.30 Minneshögtiden (lämplig klädsel för icke-tjänstgörande)

(Bilden på startsidan är från förra årets Grad 6 och Gåsakalas)