Den Bachanaliska sångkörens årsmöte hölls den 18 februari. Ett 30-tal medlemmar slöt upp till mötet.

Den nya körstyrelsen består av Johan Sundqvist (ordförande), Gösta Hallström (sekreterare), Lars Håkansson (kassör), Gunnar Hörnsten (ledamot) och Anton Daag (suppleant).

I samband med mötet delades välförtjänta medaljer ut av hedersledamoten Göran Jacobsson och ordföranden Johan Sundqvist.
Klang Talang i guld delades ut till Håkan Widén, Arne Nyman och Jan Nilsson.
 
Paul Johansson utsågs till Hedersmedlem efter att under 30 år tillhört kören
och flitigt medverkat vid repetitioner och framträdanden.
 
Koralintendenten Hans-Peter Frank tackades med en flaska cognac.
Här flankerad av avgående sekreteraren Håkan Widén,
mottagaren av årets flit-pris Arne Nyman och ordföranden Johan Sundqvist.
 
Kaj Olsson mottog välförtjänt Uno Janssons minnesgåva.
Tidigare mottagare av gåvan Anders Löfgren och Hans-Peter Frank
var de som båda utsett årets mottagare.
Efter årsmötets avslutande, försågs medlemmarna med Janssons Frestelse.Den som frestade sällskapet var Johan Solstad som hade tillagat läckerheterna. Som vanligt bjöds det på skönsång och munterheter och den som vill veta mer om vad som försiggår på körens möten är välkommen att börja sjunga med oss.  Kontakta då undertecknad eller någon annan i styrelsen.
Välkomna!!
/Johan Sundqvist
Ordf. D. B. K . (text)
Anton Daag (bild)