Våra tre Styrande: Göran Jacobsson, Bo Alerskans och Mikael Risén.
 

Högsta ledningen inom Dotterlogen Malmö Par Bricole utövas av tre Styrande:

  • Styrande Mästaren (StM) – Bo Alerskans
  • Deputerande Styrande Mästaren (DStM) – Göran Jacobsson
  • Styrande Kanslären (StK) – Mikael Risén

 

De Styrande skola innehava Sällskapets högsta eller näst högsta grad.

Styrande Mästaren har, gemensamt med de tvenne andra Styrande, Dotterlogens högsta styrelse och omvårdnad om händer. Han sammankallar och presiderar vid Dotterlogens Rådssammanträden, Högtidsdagar, Guvernörsgrader, Riddaregrader och andra högtidliga sammankomster.

Deputerade Styrande Mästaren utövar i Styrande Mästarens frånvaro dennes funktioner.

Styrande Kanslären har under Styrande Mästaren det övergripande ansvaret för – Dotterlogens ekonomiska förvaltning och dess adminstration, samt – Dotterlogens kansli och dess verksamhet.