På den här sidan hittar du Kontakter till viktiga personer inom Malmö PB:s Bacchanaliska Theater:

Ordförande för Theatern är Peter Svenburg.

Vice ordförande är Lars Berg och den som leder Theaterns arbete i det praktiska är vår Theaterdirektör Krister Berggren (Båda finns med på bilden här under)