Ordens Informationscollegium (OIC) är en arbetsgrupp där alla loger samarbetar om  hur vi i PB syns i media och på nätet.

Nu har vi efter lite stiltje i svallvågorna efter pandemin dragit igång ordentligt med att träffas för en arbetshelg i Borås. Tanken är att vi ses en gång om året och har löpande kontakt under tiden med våra projekt.

Vi engagerar både logernas informationsmästare (OIM) och webmasters (OWM) för det handlar både om vad som ska synas och hur det ska gå till.

Logerna är självständiga men vi vinner mycket på att samarbeta. Vi diskuterar till exempel samordning av historiskt material och samordning av våra hemsidor. Logerna har sina egna sidor men vi försöker hålla ett enhetligt utseende på menyer och en gemensam startsida med länkar till alla loger på www.parbricole.se

Ett konkret exempel är att vi nu har en gemensam kalender som nu syns längst nere på sidan. Vi arbetar också på ett gemensamt login (SSO) så vi slipper dagens krångel med olika inlogg för webbsida, bildgalleri och kanslisystem.

Nästa möte blir hos oss här i Malmö i samband med grad I i höst!

/ Bjarne Bülow (OWM Malmö)