Broder – Du är utvald!

 Malmö 2021-07-11 

Det har nu gått 143 år sedan Malmö Par Bricole såg dagens ljus. Under denna tid har många Bröder varit verk­samma och engagerade i vårt älskade Par Bricole, framförallt med att föra ritualer och traditioner vidare. Utan dessa engagerade Bröders insatser hade vårt Sällskap ej överlevt.

Just nu är det vi Bröder i Malmö Par Bricole som bär ansvaret att föra traditionen vidare och finna lämpliga calmucker som kan införlivas i Par Bricole och dess hemligheter.  För detta krävs det bl.a. att brödraskaran fortsätter att växa, och det är här som Ni, min utvalde Broder kan göra en insats.

Efter de senaste åren med en ”rekryteringskväll” och tillika informationskväll, har detta resulterat i ett antal nya Bacchi Riddersmän.

Vi kommer därför i augusti att genomföra ännu en ”rekryteringskväll” med syftet att bli ännu fler Bröder i Malmö Par Bricole och få Bellmanssalen full av recipiender vid grad I den 18/9. Men detta kan icke ske utan min Broders hjälp, det är därför som Styrande tillsammans med Arbetsgraderna och Talanggrupperna vänder oss till dig, min Broder

Ni min Broder, tillhör den skara som uppnått mogen ålder och fått insikter i det Bricolistiska arbetet. Därför har Ni säkert i kretsen av vänner, bekanta och kollegor ett antal calmucker som ej känner till det Bricolis­tiska livet med den värme och brödraskap som vi kan erbjuda.

Därför erbjuder vi Er en kväll tillsammans med lämpliga ”kandidater”, att under lättsamma former, (med en eller annan överraskning) att informera om Par Bricole och vad vi har att erbjuda. 

Vi kommer i all enkelhet att bjuda på lättare förtäring och på ett ”begripligt” sätt förklara vad ett medlemskap i Par Bricole innebär. Så ta vara på denna möjlighet och kom med lämpliga intresserade.

För att vi ska kunna planera detta och se till att alla får inmundiga lättare förtäring, uppskattar vi om Ni min Broder, aviserar hur många ni avser att ledsaga till detta event. Detta sker lämpligast genom att ni mailar eller på annat sätt meddelar kansliet antal personer som avser att närvara vid detta tillfälle.

Ev. frågor kan besvaras av Ordförande Lars Löfberg på tel. 0734-05 10 65.

Plats:             Ingång Sirius och dess port, Rundelsgatan 15, Malmö.
Tid:               Onsdag 11/8 någon gång mellan 18:20 – 18:30.
O.s.a.            Lämpligt är några dagar innan, dock senast måndagen den 9 augusti.

Med Bricolistiska hälsningar

Bo Alerskans, Styrande Mästare                                                                                                            

Lars Löfberg, Ordförande i Arbetsgraderna