Här är texten till den hyllning som recipienderna framförde som en hyllning till Olof Kexél vid Grad 2 i Malmö den 25 januari 2019. Författare: Bo Hedén 2:a gradare in spe, som du kan se på bilden här under. På den här sidan hittar du även texten till hans folkvisa, som framfördes vid recipiendernas tacktal för graden.

1.
“Nu vill vi berätta för Eder här ikväll
Om en patriark och en upphovsman, våran Olof Kex-el
Student blev på nolltid och juris doktor med,
vid en ålder då andra tonårsglin
väl knappt fått sin mope-ed
Till Stockholm han for, tog del av ordensli-ivet
Fick syn på CMB, och tog då klivet
ZUM zum zum, zum zum zum, zum zum
mot det som har blivet
En ofattbar succé! Paro-oll:
Vå-årt Par Bricole .

2.
Han grunna och grunna, säg hur ska det gå till
Att nu få kontakt och få till en pakt
Säg gillar Bellman si-ill?
En ingång till hjärtat är inte sällan mat
Så han köpte då allt som fanns att få
Av krogen sill-salla-mat
När Bellman sen kom och ville bli serve-erad
Av husets sill-sallat, man sa generad
ZUM zum zum, zum zum zum, zum zum
Inget här att få-å
Av denna rätt som Bellman va-ar så-å sugen på.

3.
Då stega Kexél fram och sade just som så
Denna goda rätt ni är sugen på, den kan jag med bistå-å
Han tog fram en sill-sallat fylld uti en strut
Calle-Michael han blev glader då och sade utan pru-ut
Min Bror skall du va, framgent nu uti li-ivet
En Orden ska vi ha, ja det är givet
ZUM zum zum, zum zum zum, zum zum
Glä-ädje i livet!
Gemenskap, fest helt utan mo-ol:
Vå-årt Par Bricole!”

Den frejdige  Brodern Hedén framförde även en folkvisa, som skapade stort jubel, även om den handlade om dryckenskap. Så här löd den texten:

“Kom nu gubbar skall vi supa, detta min begravning ä’
för när jag i graven stupa, kan jag inte vara me´.

Refr: Åsså du åsså ja’ åsså di’ åsså vi,
blott det ej sker uti fylleri.
Kom och se hur lustigt vi klinga,
dessa glasen tömma vi

Skål du Ola, Jöns och Petter, trogna vänner vid ett krus.
Vi ska alla som här sitter, taga oss ett stadigt rus.

Refr: Åsså du åsså ja’ åsså di’ åsså vi…..

På min gravsten skall man skriva, dessa rader på latin;
Här inunder ligger och vilar, ett försupet fyllesvin.

Refr: Åsså du åsså ja’ åsså di’ åsså vi”