Malmö Par Bricoles Teatergrupp har rönt så stor framgång att man nu engagerats för att spela även utanför Malmö Par Bricole!

Onsdagen den 25 november gästspelade man på Mikosällskapets Höstmys-kväll.

Theaterdirektören Krister M Berggren berättar:

– Vi gav den andra revyn  detta år på Mikosällskapets medlemsmöte  den 25 november på aftonen.  Det blev ett kärt återseende med god middag. Dessutom bjöds vi på ett störande moment i form av en utrymning direkt vi kom dit.  När faran var över kunde vi tag plats igen.

– Vi körde 14 nummer, som syn- och hörbarligen gladde publiken. Därav var fem nya texter  om Miko.  Allt i sann Bellmansk anda. Orkestern bestod av nio personer.

Här är några bilder från evenemanget:

MikoIIbild3

Anders Andersson och Thomas Pålsson kör ett saxparty.

MikoIIbild5

ComedieOrkesterns gosskör.

mikoIIbild6

Christine Berggren och Agnetha Wiksell i publiken.