Hej alla golfande bröder!

Vi inleder nu planeringen inför årets PB golftävling. 
 
Vi har fått glada tillrop och ett antal energirika golfare har visat samma härliga attityd som tjurar inför kosläppet! 
 
Vi vill därför gärna få lite mer på fötterna om vad bröderna önskar av våra gemensamma rundor framöver. 
 
Skicka därför gärna ett svarsmail till oss i golfkommittén med dina idéer och önskemål.
 
Bästa golfhälsningar vibrerande med en riktigt skön golfklang!
 
Gunnar och Mikael