Månadens Profil april 2020
Svarta-Korsaren med Kommendörsvisan

Bild på Paul hemma i villan i Lomma.

Han är mannan som är känd för de flesta Malmö-PB:are som Brodern som sjunger ”Kommendörsvisan” vid våra gradgivningar. Och Svarta-korsaren Paul Johansson gillar verkligen att ha allas uppmärksamhet, då han får framföra den. Jag får en känsla av att det för honom är den verkliga höjdpunkten vid en gradmiddag.

– Ja det är jättekul, säger han. Jag är nästan alltid sugen på att sjunga och trivs med att tolka texter. Kommendörsvisan sjunger du inte bara rakt upp och ned. Man måste ge den en personlig tolkning.

Så här lyder texten, där Paul framför verserna i solo och sjunger refrängerna gemensamt med alla Bröderna i salen.

”Mu-u-unterhet Ordning
Förtrolighet Styrka
veta förenas på sä-ätt som sig bör.
A-arbeta nitiskt och Bacchus rätt dyrka,
tillhör vare-enda Brico-ole-Kommendör.
Uslingar hjälpa, som nöden betunga;
Vänskap och aktning bevisa med flit.

:/: Måtteligt dricka och anständigt sjunga
får man sig lära i Briccoleriet :/:

Så-å-dana plikter, så ärbara seder
böra värde-ras uta-av en och var.
Dä-ärför till, Kommendörernas heder
fatten poka-lerna, sa-aften ej spar.
Sjungom och låtom oss armbågen höja:
Skål för var tratt i rosenrött band.

:/: Kyssen och Hjärtat vår Vänskap skall röja
Troheten fästas med slaget i hand :/: ”

Paul då han framför Kommendörs-Visan.

Paul har sjungit och sjunger fortfarande i flera körer. Bland annat i Kyrkokören i Lomma, där han för övrigt sjunger tillsammans med hustrun Ingrid, som också är mångårig körsångare. Med den kören har de turnerat och deltagit i körtävlingar i flera städer i Europa – Budapest, Wien och flera tyska städer. Det har varit en väldigt rolig tid, säger han.

Paul har varit med i Malmö PB sedan 1990, medlem i Bacchanaliska Kören sedan 1991 och dess Ordförande i 16 år. Han har haft flera andra ämbeten också hos oss: General-Intendent, Riddare-Härold och Deputerad Styrande Mästare 2001-2008. Han har också varit med i Theatern, och är Heders-Kommendör sedan 2015. Det blir man efter 25 år i PB. Paul har varit med ännu längre, 30 år blir det i år 2020.

Paul vid en intågsprocession vid Barbara.
Strax bakom honom finns nyligen avlidne Lennart Eriksson,
som var Styrande Kansler 1996-2001 samt Karl-Erik Holm,
som var Styrande Kansler 2001-2008.

Varför PB?

– Dåvarande ledaren för Bacchanaliska Musiken Kurt Klang, som också var ledare för Lomma Musiksällskap, lockade med mig. 

Då var Paul 53 år gammal. Sedan var han fast. Har inte ångrat en dag att han gick med.

– Det har varit fantastiskt trevligt och berikat livet. Inte minst då jag tillsammans med Bo Sörlin och Karl-Erik Holm utgjorde det Styrande Guvernementet. Bosse hade ständigt en massa upptåg och lättsamheter och så passade vi väldigt bra som grupp. Kanske för att vi var så olika?

Paul tillsammans med Niels Simonsen.

Yrkeslivet har efter 7-årig folkskola parats med vuxenutbildning. 

Paul startade som kontorsbud vid Kungliga Telegrafverket och övergick till ”telefonare” med dåtidens teknik 1952. Aftonskola med inriktning på svagström ledde via läraren i radioteknik till anställning vid Philipskoncernens AB TV-Service. Då såg vi i Skåne till en början TV via danska sändningar.

Värnplikten gjorde Paul vid Kustartilleriet i Göteborg och Karlskrona som signalmekaniker. Hade inte kärleken kommit in i bilden kunde det efter befordran ha blivit en försvarsanställning.

1965 fick Paul tips om jobb inom fastighetskontroll när ”Blocket i Lund” började byggas. Så då blev det Styr- och Reglerteknik hos Honeywell AB. De regionala sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg byggdes, liksom Lunds Tekniska Högskola och industribyggen som Findus i Bjuv.

– Det var en expanderande tid för branschen, minns Paul, som var med om alltsammans.

Efter kvällskurser vid KOMVUX blev det så småningom också en ingenjörsexamen. Paul blev installationschef för södra och västra regionen hos Honeywell. När det bolaget slutade med entreprenader 1983, blev det naturligt för Paul att ta över verksamheten och starta eget, Tunis Styr- och Reglerteknik AB. Detta drev han i egen regi fram till 2009, då han sålde företaget.

Idag är Paul ”friherre” men fortsätter förstås att sjunga i körer, t.ex. i Malmö PB:s Bacchanaliska Kör, i Pensionärskören i Lomma och i ett sällskap som heter ”Grandiosa Sällskapet” vid Grand i Lund. De träffas två gånger om året, och fyller då Sten Broman-salen på Grand med grandios allsång.

Paul Johanssons vapensköld med texten ”Ärlighet-Rättvisa”
och med en stor björn i mitten. Björnen är Färs Härads vapen.
Ärlighet har han med för att ”det är det som varar längst”.
På vapenskölden finns även en G-klav för hans intresse
för sång och musik och en smedshammare
för att hans pappa var smed.

Paul har haft skägg i många år och sin snirkligt
uppböjda mustasch sedan 1990.


Text: Ordens-Redaktör Christer Brynielsson
Färska Porträttbilder: Christer Brynielsson
Övriga bilder från PB:s bildarkiv