HM Kung Carl Gustaf är sällskapets Höge Beskyddare.