BildGalleriet med fotografier på “alla”, som var där, finns nu publicerat i vårt Kanslisystem. Det innebär en bra bit över 200 bilder sammanlagt. Tagna av våra fotografer Bill Hansen, Robert Reis och Stefan Leo.

Du når BildGalleriet genom att använda den inloggning du fick då du gick med i Malmö par Bricole.

Klicka först på rubriken Logga in och klicka dig sedan vidare till Malmö Par Bricole och rubriken BildGalleri.

Bilden här undergå våra nya Jubelkommendörer,  Mustafa Arhan, Lars-Åke Sjöquist och Sven Ohlsson är bara en av alla bilder.