Par Bricoles stamhus på Urvädersgränd 3 i Stockholm. Foto: Lars Törvall.

Par Bricole består av sju självstyrande loger under en gemensam stormästare. Moderlogens säte är i Stockholm.

 • Ordens Stormästare är Åke Pilotti.
 • Ordens Höge Beskyddare är HM Konung Carl XVI Gustaf.
 • Sällskapets högsta beslutsorgan är General Konseljen (G-l K-n), Stora Konseljen (S-a K-n) och Styrande Konseljen (St-e K-n).
 • Logernas organisation beskrivs närmare på deras respektive sidor.
 • Moderlogen i Stockholm instiftades 1779.
 • Göta Par Bricole instiftades 1801.
 • Vänersborgs Par Bricole instiftades 1839.
 • Borås Par Bricole instiftades 1860.
 • Malmö Par Bricole instiftades 1878.
 • Jönköpings Par Bricole instiftades 1879.
 • Sundsvalls Par Bricole instiftades 1985.
 • Sedan 2011 finns en filial till moderlogen i Örebro.