Käre Bröder!

Varmt välkomna!
Men först …
Får jag be Broder Johan Smedberg vara mig behjälplig att HÅLLA mitt tal. (Bilden  hör under)

Tack Broder Johan!

Varmt välkomna käre Bröder till årets och även förra årets Kommendörslunch. Eftersom det inte vart något förra året så tar vi igen det här och nu istället.
Det låter väl bra Bröder!!

Med andra ord! Dubbel glädje, flera snapsar, fler snapsvisor, och eventuellt fler medaljer än vanligt! Ni är alla hjärtligt och broderligt varmt välkomna.

Vi har även några gäster med oss här idag från vår älskade systerloge, Jönköping Par Bricole. Det är Bröderna: KMR Fredrik Brännström, KMR Jonas Ekström, samt KMR Magnus Törnvall.

Varmt välkomna!

Tack Johan för hjälpen med talet 😊

Och innan jag släpper in Providören, några ord om denna Kommendörslunch.

Starten var 2005 och det var dåvarande Ordföranden i Arbetsgraderna, Broder Johan Revstedt och dåvarande Ceremonimästaren i Arbetsgraderna, Broder Mikael Risén, som lade grunden till dessa kommendörsluncher. Vid starten 2005 var det 4 st Kommendörer samt 8 st Ämbetsmän närvarande.

Idag är Kommendörslunchen, inte bara en bra start inför firandet av Moster Barbara, utan först och främst firar våra Kommendörer och i synnerhet de nyligen utnämnde Nitiske och i Vingården arbetsamme Kommendörer och dess faddrar.

Det är även ett STORT TACK, för ett synnerligen bra samarbete under året som gått med många av er käre Bröder. TACK!

Så tack vare Broder Johan och Mikael, så kan vi varje år, innan vi beger oss till Rådhuset, ha en fin och härlig stund med allehanda inslag och härlig spis. Så res på er Bröder Johan och Mikael och ta emot vårt tack. ”Applåd”

Och innan vi beger oss till den uppdukade buffén, så ska vår fantastiska Providör, Broder Johan Solstad, smakfullt berätta vad vi enligt traditionen får för gott till våra knorrande magar och törstiga strupar.

Providör Johan Solstad presenterar mat och dryck

Så låt oss nu väl smaka och för att vi inte ska trängas vid buffén så går vi ett bord i taget. Så vi börjar väl med våra gäster och det här bordet, och sen ….

Smaklig spis Bröder!

Får jag be Broder Johan Sundqvist att vara mig behjälplig att leda oss rätt i dagens snapsintag.

MEDALJER

SKÅL TILL våra arbetsamme kommendörer och dess Faddrar.

Får jag be alla resa sig upp förutom alla Arbetsamme kommendörer och dess Faddrar. Dvs ni som har grad 1.

”EN SKÅL FÖR våra arbetsamme kommendörer och dess Faddrar.”

MER SÅNG

AVSLUT