Arbetsgradernas Ordförande Lars Löfberg.

Här kan du läsa Ordförande Lars Löfbergs hela tal till recipienderna vid Första Graden vid Malmö Par Bricole lördagen den 4 oktober 2019:

“Bröder Recipiender och nyss antagne
Nitiske och i vingården arbetsamme kommendörer.

Ett barns första steg är något
alla i dess närhet minns hela livet.
Men hur det går till, och framför allt när,
kan skilja mycket från barn till barn.

Nyfikenhet och viljan att ta sig fram
är det som driver barnet att förflytta sig.                                                 
Glädjen över att själv kunna ta sig till mamma och pappa är stor,  
men för barnet kan den vara lika stor,                                                                
oavsett om det kasar, kryper eller springer dit.                                                                                                        

Vidare kan barnets omgivning avgöra
vilket transportsätt det väljer.
Barnet väljer det smartaste sättet att ta sig fram.
Förutsättningarna och omgivningen spelar på så vis                                                 
en roll för hur barnet gör.
Men tids nog börjar de flesta barn ändå att gå.

Men… varför väljer jag nu att prata om barn                                             
och dess första steg?

Jo, för idag har NI, käre recipiender,                                                                           
tagit era första steg in i den bricollistiska världen.                                                                                                    

Till Er hjälp har ni era faddrar,                                                                
precis som barnen har sina föräldrar,                                                       
men ändock så är det ni själva                                                               
som tar dessa steg.                                                                             
Ingen annan.

Ni befinner Er i början på en bricolistisk vandring
utan att riktigt förstå
vad ni har varit med om.
Men hav förtröstan.
I er fortsatta vandring kommer ni snart att förstå mer
utan att för den skull förstå allt.

För varje ny grad öppnar sig en ny dörr
och några frågor blir besvarade.
Men för varje ny grad, för varje ny dörr, kommer nya frågor.
Mystiken tätnar samtidigt som frågor besvaras.

Men jag kan lova er en sak.
Ni kommer under er fortsatta vandring
få uppleva den värme och gemenskap
som är så unik för vårt sällskap.

Och grunden till detta finner vi i våra statuter ifrån 1799                                           
och dess första paragraf som lyder;

 • Inbördes vänskap, aktning och förtroende,
  äro detta sällskaps huvdsakliga föremål.                                                         
  Att under muntra och anständiga tidsfördriv                                                
  lindra livets besvärligheter                                                                 
  och torftiga medmänniskors nöd.                                                    
  Dess gladaste skyldigheter,                                                                           
  samt nedrige och lastfulle nöjens hämmande,                                                    
  dess ivrigaste bemödande.

Ja, så lyder den första av paragraferna i våra statuter                                      
som ni kan läsa om i vår årsbok.

Vi ser nu fram emot er fortsatta vandring                                                 
och ert arbete i vingården.

Och jag vill avsluta med några rader                                                          
från Kent Anderssons dikt Steget;

”En dag då jag tar mitt första steg                                                          
och vet att steget är mitt.

Jag vill vakna upp i ett eget rum

och resa mig upp,                                                                                       
och stå på golvet en stund,                                                                         
och fråga mig själv
åt vilket håll jag vill gå.
Ett steg i sänder!
Sedan ett steg till!
Det blir härligt att se vad som händer.”

Bröder Recipiender.
Vad som väntar Er framöver får ni idag ingen vetskap om,
men njut av den glädje, gemenskap och värme
som vi alla känner i sann bricollistisk anda.

Men glöm inte att Bacchi-dyrkan fordrar
Ordning, Styrka, Munterhet och Förtrolighet.

Varen bland oss välkomne, värde Bröder

Bröder av alla grader.
Låtom oss uttömma en pokal
för våra nyss antagne Bröder Kommendörer.
….och för dessa göra vi gradens tecken.”