Malmö PB:s tidning Nouvelles Nr 1-2022 i innehåller bland annat:
Ledare med planerna inför närmaste framtiden, 
Porträtt av vår nye Providör Johan Solstad, 
Historisk artikel om Sällskapets tillblifvelse, 
Artikel om en av våra viktigaste grupper – Kansligruppen, 
Presentation av vår senaste grupp “De Bacchanaliska Drinkarne”.