Nytt kansli- och medlemssystem – vad medför detta för Bröderna?

Nya systemet

Vi inför ett helt nytt kansli- och medlemssystem som vi tar i drift på kanslierna den 10 december.

Under de första veckorna är det bara kanslister som kommer åt systemet, detta för att säkerställa att all information är korrekt och minimera risken att någon påverkar informationen av misstag.

I mitten av januari 2020 kommer systemet att öppnas för alla Bröder som då kan logga in i systemet och hitta motsvarande information som idag. Fram till dessa kan min Bror inte logga in i systemet för att till exempel söka efter personer.

Ny hemsida för hela Par Bricole

När det nya kansli- och medlemssystemet öppnas i mitten av januari 2020 kommer vi även ha gjort om webben där www.parbricole.se blir en gemensam sida för hela bricoleriet.

Denna sida kommer innehålla generell information om Par Bricole samt ha tydliga länkar till alla loger.

Ytterligare information och konkreta anvisningar skickas ut under januari.