Det är ett flertal förändringar på gång det närmaste året och åren inom PB-Sverige. Flera dotterloger  byter i de Styrande  Guvernementen och en ny dotterloge ska officiellt bildas – i Örebro.

Så här finns flera chanser för oss bröder att vara med om flera festliga installationshögtider.

Vi saxar här ur Malmö PB:s tidningen Nouvelles Nr 1-2016:

Moderlogen har sin installation av nya Styranden på sin Barbara i år den 4 december i år. Val av nya Högste Styresmän i moderlogen har redan skett.  Resultatet utföll så att till ny Stor-Mästare valdes Henrik Mickos, till ny Deputerad Stor-Mästare valdes Christer Alexandersson och till ny Stor-Kanslär valdes Ulf Tivéus.

Installation i Jönköping Par Bricole är beslutad till 4 februari 2017.

Göta Par Bricole kommer också att byta Styrande och har sin installation av nytt Guvernement den 16 september 2017.

Borås Par Bricole kommer att ha sin installation av nya Styrande den 14 oktober 2017.

Sedan är det även dags för ett Styrandeskifte här i Malmö. Det kommer att ske vid Grad II den 3 februari 2018.

– Vi är valda på fem år,  så det är dags för omval eller nyval, säger vår Styrande Mästare Patric Jakobsson.

PatricJakobsson-2014-frilagd

Patric Jakobsson.

Patric säger också att han själv inte kan bli aktuell för omval.

– Jag faller för paragrafen som bara tillåter att sitta som Styrande under maximalt två 5-års perioder.

– Jag har varit Deputerad Styrande Mästare i fem år och det blir fem år till när jag avgår som Styrande Mästare 2018.

– Jag vill berätta detta i god tid, säger Patric. Beslut om nytt Guvernement kommer att fattas av Stora Rådet i Malmö Par Bricole.

De som sitter i det Stora Rådet är förutom De Styrande själva, Riddare-Officianterna, Riddarna av Svarta Korset (Grad 11) och Riddarna av Gyllene Korset (Grad 10).

Även den Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson har flaggat för att han vill lämna över.

ThomasVNilsson-2014-frilagd

Thomas V Nilsson.

En annan stor kommande händelse är det officiella bildandet av Örebro Par Bricole.

Örebroarnas installation är planerad att ske den 18 november 2017.

Bildandet av en ny dotterloge i Örebro har varit på gång i ett par år och har till dess att man uppnått tillräckligt antal bröder (100) varit en filial till Moderlogen  i Stockholm.

/Christer Brynielsson, Ored