Malmö Par Bricole har utnämnt nya Riddare-Officianter och andra Ämbetsmän.

  • Riddare-Prelaten Sune Karlsson har av hälsoskäl bett få avgå. Han ersättes av Thor Nilsson tidigare Ordens-Kaplan, Ny Ordens-Kaplan är Richard Aspegrén.
  • 1:e Riddare-Ordningsman Tommy Montagen avgår på grund av ålderstrecket 75 år. Detta innebär att 2:e Riddare-Ordningsman Nils-Holger Thorsén blir 1:e Riddare-Ordningsman. Ny 2:e Riddare-Ordningsman blir i stället Magnus Strömland.
  • Ny Riddare-Härold efter Björn Lunderqvist, som avsagt sig uppdraget, blir Ordens-InformationsMästare och Ordens-Redaktör Christer Brynielsson.
  • Ny Ordens-Providör efter Peter Jangbro blir vice Ordens-Fotografen Tony Rosenquist.
  • Ny General-Ordningsman blir Hans-Erik Rosberg.