Den 9 april upphöjdes bröderna Hans-Peter Frank, Björn Butler-Jacobsen, Lars Löfberg och Johan Sundqvist till den högsta graden nämligen grad elva. Här är en bild på de fyra från Grad 7 i Malmö PB fredagen den 6 maj.

Denna grad, precis som övriga grader i Par Bricole, är för den oinvigde höljd i dunkel. Dock kan följande avslöjas. Platsen för gradgivningen var Bellmanhuset (även kallat Stamhuset), Urvädersgränd 3 i Stockholm. Det var på denna plats Bellman bodde under sin mest produktiva period, åren 1770-1774. I detta hus fick recepienderna en ordentlig genomgång av husets historia. Därefter skedde reception där de Storstyrande i högsta grad (ordvits) var delaktiga. Utöver styrande och bröder av Svarta Korset från Malmö Par Bricole deltog också bröder av Svarta Korset från de övriga logerna. Totalt upptogs 15 bröder till den högsta graden.

Efter gradgivningen begav sig bröderna till Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan för ett fantastiskt måltidskalas. 

Riddare av Svarta Korset tituleras ”Högst upplyste broder”.

Text: Johan Sundqvist 
Foto: Christer Brynielsson