Vid Barbara 2021 kunde vi både bekransa fem nya JubelKommendörer för att de varit med i Malmö Par Bricole i minst 50 år och ge elva Bröder utmärkelsen HedersKommendörstrecknet för att de varit med 25 år i Malmö Par Bricole.

JubelKommendörerna är:

 • Riddare av Svarta Korset Göran Mårtensson 
 • Riddare av Gyllene Korset Bo Dahlgren
 • Riddare av Gyllene Korset Gunnar Jansson
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Ola Ahlquist och
 • Guvernören  Bo Svanström

 De elva Hederskommendörerna är:

 • Riddaren av Svarta Korset Mikael Risén
 • Riddaren av Gyllene Korset Åke Forssell,
 • Riddaren av Gyllene Korset Hans-Peter Frank,
 • Riddaren av Gyllene Korset Bill Hansen,
 • Riddaren av Gyllene Korset Tommy Lindell och
 • Riddaren av Gyllene Korset Johan Rydelius
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Ingemar Herslid,
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Sven-Olof Johansson,
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Helge Ström-Olsen,
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Anders von Bülow och
 • Riddaren av Konung Magnus Orden Peter Langerbeck