Vid årets sjunde grad utnämndes och installerades fyra av Malmö Par Bricoles nya högsta Ämbetsmän de närmaste tre åren, Riddare-Officianterna. Två installerades vid Grad 3
den 8 september.

De fick vid dessa ceremonier dels sina utnämningsbrev, dels sina nya ämbetsmannahalsband med det antal stjärnor, som ämbetet innehar.

Två Riddare-Officianter har avtackats av de Styrande med “broderlig tacksamhet för deras osjälviska och talangfulla insatser”.

  • Till ny 1:e Riddare-Ordningsman utnämndes den tidigare 2:e Riddare-Ordningsmannen RGK Magnus Strömland. (Åtta stjärnor på halsbandet.)

  • Till ny 2:e Riddare-Ordningsman utnämndes den tidigare Riddare-Sekreteraren RGK Johan Revstedt (Sju stjärnor på halsbandet) vid en särskild ceremoni vid Grad 3 den 8 september .

  • Till ny Riddare-Sekreterare efter Revstedt utnämndes den tidigare Riddare-Härolden RGK Christer Brynielsson.  (Fyra stjärnor på halsbandet.)

  • Till ny Riddare-Intendent utnämndes KMR Lars Andersson.  (Tre stjärnor på halsbandet.)

  • Till ny Riddare-Härold utnämndes den tidigare Riddare-Intendenten RGK Christian Hellberg. (Två stjärnor på halsbandet.)

  • Till ny Riddare-Banérförare utnämndes RGK Björn M Buttler Jakobsen. (En stjärna på halsbandet)  vid en särskild ceremoni vid Grad 3 den 8 september.

De två Riddare-Officianter som avtackats av de Styrande med “broderlig tacksamhet för deras osjälviska och talangfulla insatser” är:

  • 1:e Riddare-Ordningsman RSK Nils-Holger Thorsén.
  • Riddare-Banérföraren RSK Niels Simonsen.

De förärades med var sin Emeritus-kraschan och var sitt Emeritus-gradband med gyllene kanter och dekorerade med det antal stjärnor, som de haft på sina halsband under sin tid som Riddare-Officianter.

Nils-Holger Thorsén och Niels Simonsen.