De Styrande meddelade vid årsmötet den 26 mars, att de tillsatt två nya GeneralCeremoniMästare.

Den nye GeneralCeremoniMästaren heter Johan Rydelius. Vellingebon Johan är tidigare känd som GeneralOrdningsman och vice Protonotarie. Han har grad IX och har varit med i Malmö PB sedan 1996. Han efterträder Rickard Aspégren som G.C.M.

 Rydelius

Johan Rydelius

Ny vice GeneralCeremoniMästare är Peter Svenburg, som varit Theaterstyrelsens Ordförande de senaste två åren. Peter, som bor i Limhamn, har Grad VIII och kom med i Malmö Par Bricole år 2006. Han efterträder Magnus Strömland som v.G.C.M.

Peter Svenburg

Peter Svenburg bärande Grad 7:s gradband.
Han innehar numera Grad 8.