Sångarbrodern, RSK Uno
Jansson, gick bort i höstas.
Uno var en sann bricolist,
medlem sedan 1953 och en
oerhört uppskattad och flitig
sångare. Hans namn kommer
att leva vidare i sällskapet. I
sitt testamente hade han
donerat 50 000 kronor för
inrättandet av en medalj att
utdelas till förtjänta sångare.
/Lennart Fahlback, St.M.