Den Bacchanaliska Theaterns årsmöte den 26 februari blev en riktig fest med sånger, upptåg och allehanda spektakel.

Ett 40-tal bröder hade slutit upp, men de lät som minst det dubbla efter hand som stämningen bara steg och vid somliga sånger lät det som att taket lyfte!

Som vanligt blev revisorerna Lars Idoffs och Magnus Eneskärs dragning och synpunkter ett spektakel med påståenden som ”En teater måste gå med förlust för att utvecklas!”.

Revisorerna hade dessutom  tagit Transportarbetareförbundet i Stockholm till sin hjälp och utsett en alldeles egen Revisions-Trubadur, Gösta Hallström(!).

Tillsammans med Revisions-Trubaduren framförde revisorn Magnus Eneskär en av Eneskär hopknåpad visa med titeln ”Vi reviderar. Vi reviderar – kanske accepterar – allting beror på vilket arvode vi får”.

Ett högst väsentligt inslag vid Theaterns årsmöte var valet av ny ordförande för 2015, då Peter Svenburg (bilden här under till vänster) undanbett sig omval. (Han kvarstår dock som producent inom Theatern). Till ny ordförande valdes Jan Hultgren (bilden här under till höger), som efterträdare till Peter Svenburg.

PeterSvenburg402px JanHultgren400px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Theaterns årsmöte utdelades även ett antal medaljer av olika valörer.

Den mest betydelsefulla var Top Star Award, som utdelades av förra årets pristagare Christoffer Månsson till Christer Jacobsson (bilden här under). Motiveringen löd: ”för mångårigt högkvalitativa rolltolkningar inom den Bacchanaliska Theatern”.

ChristerJacobsson