Ett rekordstort antal bröder samlades 16 mars för att i god och trevlig ordning begå årsmöte i Den Bacchanaliska Musiken.

Ordförande Göran Mårtensson hälsade alla välkomna och riktade ett speciellt välkomnande till Milos Kalla, som efter lång tids sjukdom äntligen var med oss igen. Synnerligen välkomna hälsades också vår Deputerade Styrande Mästare; Thomas V. Nilsson och vår Styrande Kansler, Göran Jacobsson.

Efter 34 (!) framgångsrika år som ordförande för Den Bacchanaliska Musiken tackade vår ordförande Göran Mårtensson för sig på denna post och till hans ödmjukt förväntansfulle efterträdare valdes undertecknad, som tidigare varit vice ordförande. Den nye ordföranden känner dock stor förtröstan i att han efterträds som vice ordförande av ingen mindre än Göran Mårtensson, som har lovat att bistå med hela sin erfarenhet.

Musikens nye Ordförande Carl-Magnus Trygg.

Avgående Ordföranden samt nye Vice Ordföranden Göran Mårtensson.

Den Bacchanaliska Musikens medaljer delades ut av Thomas V. Nilsson till fyra synnerligen förtjänta medaljörer som voro:

Leif Bengtsson och Jörgen Tånnander som tilldelades Klang Talang i brons, samt
Milos Kalla och Ota Vojacek som tilldelades Klang Talang i guld.

Efter mötets avslutande vidtog avätandet av synnerligen läckra smörgåsar samt urdrickandet av lättöl och inte minst de ljuvliga, synliga fluider som tillhandahölls av Carl Hervelius och Göran Mårtensson i form av snaps och punsch.

Oroliga bröder musiker frågade den nya ordföranden om punchserveringen vid nästa årsmöte och han kunde lugna dem genom att försäkra dem att punchen i god tid innan årsmötet skulle blandas av honom och sekreteraren.

 

För Den Bacchanaliska Musiken
Carl-Magnus Trygg